O festivalu

Tartini festival je mednarodni poletni festival komorne glasbe, posvečen v Piranu rojenemu Giuseppeju Tartiniju. Poleg Tartinijevih del festival predstavlja tudi dela drugih velikih svetovnih in slovenskih skladateljev ter dela sodobnih ustvarjalcev, ki jih navdihuje Tartinijeva umetnost. Na festivalu imate priložnost videti in slišati, kako zveni znamenita Tartinijeva violina, ki pod prsti vrhunskih glasbenikov vedno znova navdušuje.

Izvajalci so vrhunski glasbeniki z vseh koncev sveta, ki jih imamo v Sloveniji le redko priložnost slišati (Giuliano Carmignola, Christophe Coin, Sergio Azzolini in drugi). Festival poteka vsako leto avgusta in septembra v čudovitem obmorskem ambientu, večinoma v Piranu in Kopru, vse od leta 2002. Glasbeniki, ki sodelujejo s svetovno znanimi orkestri, npr. Berlinska filharmonija, orkester Academy of St. Martin in the Fields, London Symphony Orchestra, Camerata Academia Salzburg, Chamber Orchestra of Europe itd., se radi vračajo na festival, saj jim izročilo Tartinija in slikovito okolje pomenita pravi navdih za njihovo nadaljnjo poustvarjalno pot.

Festival je zasnovan kot sklop treh ločenih skupin festivalskih dogodkov, ki se med seboj precej razlikujejo po vsebini, obliki in ciljnih skupinah, katerim so namenjene. Vsem pa je skupna osrednja rdeča nit, to je glasba in lik Tartinija.

Prvo skupino dogodkov označuje zlati Tartini festival, to so koncertni večeri, namenjeni zahtevnejšim ljubiteljem kakovostne klasične glasbe.

V letu 2005 je bil oblikovan festivalski ansambel Il Terzo suono, ki spremlja slovite soliste. Ansambel sestavljajo člani različnih mednarodnih orkestrov: Milan Vrsajkov na violončelu, violinista Lavard Skou-Larsen in Werner Neugebauer, Claudia Hofert na violi in kontrabasist Vilmos Buza, vsako leto pa se ansamblu pridužijo tudi slovenski poustvarjalci, ki na ta način dobijo priložnost koncertiranja na področju, ki si v Sloveniji še pionirsko utira pot.

Druga skupina dogodkov je Tartini pod zvezdami, sklop koncertov na prostem, ki združuje mlade slovenske priznane umetnike na neobičajnih lokacijah, kot so npr. trgi v Piranu ali ključne turistične točke na prostem. Ta del festivalskega dogajanja je namenjen popularizaciji Tartinija in klasične glasbe v splošni javnosti in je prav gotovo zanimiv tudi za mlajše poslušalce. V preteklih letih je bil tako vsako leto izveden koncert na Trgu 1. maja.

Tretja skupina dogodkov so dnevi odprtih vrat, kjer je slušateljem slovenskih glasbenih ustanov (Akademija za glasbo, Konservatoriji za glasbo v Mariboru, Kopru in Ljubljani) omogočen obisk vaj vrhunskih solistov, pogovor z njimi in tudi krajši mojstrski tečaji in prav zato se imenuje Tartini festival mladih. Ciljna skupina udeležencev tega dela festivala je usmerjena na glasbeno aktivni del mlajše populacije, za katere menimo, da je nujno potrebno seznanjanje z vrhunskimi vsebinami in glasbeniki, ki so v našem glabenem prostoru manj znani.

Vsako leto koncerte snema tudi radiotelevizija Slovenija, ki tako omogoči, da si lahko posnetke koncertov ogleda kasneje tudi širša publika prek televizijskih in radijskih programov.

Tartini festival po kakovosti, mednarodnih referencah in z odprtostjo do slovenske glasbene dediščine daleč presega ozke lokalne interese in stremi k širitvi obzorja, dvigu kakovostne ravni lokalne kulture in predvsem k pravemu vrednotenju kulturne dediščine, ki nam jo slikovito ter radodarno ponuja že samo okolje.

Tartini festival je mednarodno uveljavljeni festival komorne glasbe, ki svoje poslanstvo gradi na raziskovanju in predstavitvi skladatelja Giuseppeja Tartinija, Tartinijeve violine ter razširjanju vedenja o skladateljevem vplivu tudi zunaj glasbenega področja. V duhu Giuseppeja Tartinija bo festival raziskovalno naravnan tudi v prihodnjem obdobju in bo tako odpiral nove poti do razumevanja in spoznavanja glasbene dediščine obalnih arhivov ter namenil pozornost oživljanju izdanih zbirk MAMS, ki jo izdaja Muzikološki institut ZRC SAZU-ja. Na ta način bo poskrbel za večjo prepoznavnost dediščine našega prostora in širil vedenje in zavest o slovenski kulturi tako pri nas kot tudi v tujini.

Kot edinstveni festival s Tartinijevim imenom bo prireditev na koncertih opozarjala na dragoceno dediščino, ki jo hrani rojstna hiša skladatelja v Piranu, na Tartinijevo violino. Vrednost glasbilu lahko daje le njegova stalna uporaba na koncertih, zato ima Tartini festival med svojimi častnimi strateškimi cilji tudi načrt za uporabo Tartinijeve violine pri predstavitvi svetovno znanih violinistov in izbrane literature. Festival bo tudi v obdobju 2015 – 2017 osrednjo pozornost namenil izvedbam glasbene literature baroka na izvirnih glasbilih in v ustrezni, danes v mednarodnem koncertnem prostoru uveljavljeni, zgodovinsko ustrezni interpretaciji literature 17. stoletja, obenem pa odkrival baročna glasbila tudi kot aktualni instrumentarij s številnimi možnostmi uporabe v sodobni glasbi. Baročna glasbila pri nas v praksi še niso zaživela, prav tako pa je malo priložnosti, kjer bi lahko nadarjeni mladi glasbeniki spoznali uporabo teh glasbil, zato jim bo festival v okviru svojega izobraževalnega programa ponudil možnost šolanja v razredu vrhunskih interpretov. Posebna pozornost bo namenjena manj dostopnim glasbilom, kot sta npr. baročni fagot in baročna flavta, v skladu z izročilom Tartinija pa seveda tudi izpopolnjevanju tehnike na baročnih godalih.

Izbranim slovenskim glasbenikom, ki se izpopolnjujejo v tujini na specializiranih oddelkih za staro glasbo, bo Tartini Festival ponudil različne oblike sodelovanja. Nadarjeni glasbeniki bodo imeli priložnost solističnega nastopa na enem izmed slikovitih prizorišč na obali, sodelovali pa bodo lahko tudi v festivalskem ansamblu Il terzo suono, ki je bil ustanovljen 2005. leta. Festivalskiansambel Il Terzo suono je edinstveni produkt Tartini Festivala, saj ponuja možnosti tako slovenskim poustvarjalcem, kakor tudi ustvarjalcem. Tartini festival bo v okviru sodelovanja z bienalnim festivalom sodobne glasbe v Kopru ponudil možnosti raziskovanja baročnega ansambla z organiziranjem natečaja za novo skladbo na temo Tartinijevega dela.

Ob dejavnem mednarodnem sodelovanju bo Tartini festival v prihodnjem obdobju namenil več pozornosti tudi raziskovanju izročila tradicionalne istrske glasbe ter vključevanju lokalnih glasbenikov v programe prireditve. Prepoznavnost slovenske Istre v širšem slovenskem okolju, še posebej pa v mednarodnem, je še zelo nizka, zato lahko Tartini festival na tem področju lahko opravi pomembno ambasadorsko vlogo.

Festival se večino svojega delovanja srečuje s težavami in nerazumevanjem pri sprejemanju in podpori vrhunske kulture v lokalnem okolju, čeprav bi moralo biti prav to obalno področje, kjer prireditev poteka (Koper, Izola, Piran), zaradi razvoja kakovostnega in uspešnega turizma veliko bolj ambiciozno. V želji po izboljšanju razumevanja ponudbe vrhunskih glasbenih dosežkov in spoštovanju dragocene dediščine okolja, v katerem nastaja prireditev, bo Tartini festival organiziral posebno strokovno posvetovanje in delavnico z mednarodno priznanimi strokovnjaki iz sveta kulturnega managementa in na ta način poskušal povezati lokalno turistično dejavnost z mednarodno dejavnostjo iz sveta kulturnega turizma. Tartini festival bo tako ohranil vrhunsko prepoznavnost, hkrati pa z mednarodnimi povezavami načrtoval boljšo prihodnost tudi za lokalno skupnost.